Category: ขนมญี่ปุ่น

แยมเม็ดคืออะไร (What is solid jam?)

เป็นแยมผลไม้แท้ นำไปผ่านกระบวนการทำให้นํ้าระเหยจนแห้งเป็นเม็ด และจะคืนตัวเป็นแยมเมื่อถูกนํ้าและความร้อนที่เหมาะสม

หากนำไปทำขนมปัง ควรทำตัวแป้งให้เรียบร้อยแล้ว แล้วค่อยใส่แยมเม็ดเข้าไปในแป้ง ไม่แนะนำให้โรยบนหน้า เพราะเวลาอบมีโอกาสที่เม็ดแยมจะแห้งแข็งค้างอยู่บนหน้าขนม ควรกด ๆ เข้าไปในเนื้อแป้ง ไม่ควรใส่ในเครื่องปั่น เพราะจะทำให้โถเป็นรอยได้ Continue reading “แยมเม็ดคืออะไร (What is solid jam?)”

วากาชิ (Wagashi)

วากาชิเป็นขนมหวานแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 2000 ปี โดยวากาชิในยุคแรกเริ่มนั้นมีรูปแบบ และรสชาติที่เรียบง่าย และนิยมใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ต่อมารูปแบบของวากาชิได้เปลี่ยนไป มีความหลากหลายขึ้น เพราะการเข้ามาของแป้งจากจีน และนํ้าตาลจากตะวันตก แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือศิลปะ และความงามของวากาชิที่ยังคงเป็นแบบญี่ปุ่นแท้

Continue reading “วากาชิ (Wagashi)”