Nipponkitchenplus
January 6, 2020 แยมเม็ดคืออะไร (What is solid jam?)

แยมเม็ดคืออะไร (What is solid jam?)

เป็นแยมผลไม้แท้ นำไปผ่านกระบวนการทำให้นํ้าระเหยจนแห้งเป็นเม็ด และจะคืนตัวเป็นแยมเมื่อถูกนํ้าและความร้อนที่เหมาะสม หากนำไปทำขนมปัง ควรทำตัวแป้งให้เรียบร้อยแล้ว แล้วค่อยใส่แยมเม็ดเข้าไปในแป้ง ไม่แนะนำให้โรยบนหน้า เพราะเวลาอบมีโอกาสที่เม็ดแยมจะแห้งแข็งค้างอยู่บนหน้าขนม ควรกด ๆ เข้าไปในเนื้อแป้ง ไม่ควรใส่ในเครื่องปั่น เพราะจะทำให้โถเป็นรอยได้

Read more